Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες μας διακρίνονται για την κοσμοθεωρεία με την οποία έχουν ληφθεί και για την μοναδικότητα τους. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν προσφέρονται προς πώληση. Η καλύτερη φωτογραφία χάνει την αποτελεσματικότητά της αν πολυχρησιμοποιηθεί. Η ιδιομορφία της εκάστοτε γεωγραφικής περιοχής, η σημαντικότητα του αρχαιολογικού θέματος σε συνδοιασμό με τις προτιμήσεις των επίδοξων πελατών αποτέλουν το άλλο σημείο αναφοράς. Απώτερος σκοπός μας είναι να αναδεικνύουμε εκείνη την ιδιαιτερότητα του εκάστοτε τουριστικού προορισμού ή προιόντος που ενδιαφέρει περισσότερο τον πελάτη.


Αφού αφουγκρασθούμε τις προτιμήσεις των πελατών σας προσαρμόζουμε τα προϊόντα στις απαιτήσεις της αγοράς: Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί με το σκεπτικό να καλύπτουν την διαφορετικότητα της αγοράς. Τα προιόντα που δημιουργούνται από αυτές απευθύνονται αντίστοιχα στους πελάτες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, είτε αυτά είναι πολιτιστικά, είτε θρησκευτικά, είτε περιπατητικά κ.λ.π.