Παρουσιάσεις

Η ξενάγηση διαθέτει το τακτικό πλεονέκτημα στο ότι το προς παρουσίαση αντικείμενο υφίσταται. Ξεναγούμε ότι το κοινό βλέπει.
Μια παρουσίαση δεν είναι τίποτε άλλο από μια εικονική πραγματικότητα ενός αντικειμένου που όμως θα πρέπει πρώτα από όλα να δημιουργηθεί και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο που να τραβάει το ενδιαφέρον του κοινού. Το τελευταίο συνιστά και την δυσκολία του όλου εγχειρήματος.
 Την βάση για αυτή την υπηρεσία αυτή αποτελούν οι φωτογραφίες και η κοσμοθεωρία με την οποία έχουν ληφθεί. Η πολυετή εμπερία ξενάγησης και ο χειρισμός των νέων τεχνολογιών έρχονται να συμβάλουν αποφασιστικά σε μια ζωντανή παρουσίαση του τουριστικού προορισμού.

Εκτός από την ιδιαιτερότητα της περιοχής και του προϊόντος λαμβάνονται υπόψη:

  • το είδος του κοινού (πρόκειται για κλειστό γκρουπ με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα ή για κοινό ανομοιογενές με ποικίλα ενδιαφέροντα).
  • ο τόπος παρουσίασης (πρόκειται για παρουσίαση ενός συγκεκριμένου ταξιδιωτικού γραφείου ή για εκθέσεις προβολής τουριστικών περιοχών).
  • ο διαθέσιμος χρόνος.

Το κοινό λαμβάνει ένα μήνυμα ξεκάθαρο μέσω μιας παρουσίασης τόσο ιδιαίτερης όσο μοναδικής με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων.