Κλειστά γκρουπ

Στα κλειστά γκρουπ (εδώ συμπεριλαμβάνονται και τα incentives) παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες. Το κόστος τους εξαρτάται από τον αριθμό των ταξιδιωτών.

  • Καρτ Ποστάλ τυπωμένες με το λογότυπο που επιθυμείτε.
    • Μοιράζονται κατά την άφιξη του group.
    • Με την αποστολή των καρτών διαφημίζεται τόσο η εταιρεία όσο και ο τουριστικός προορισμός στο εγγύς περιβάλλον των συμμετεχόντων.
  • Φωτογραφικό Άλμπουμ.
    • Το τελευταίο υπερτερεί του slideshow μια και μεταφέρεται και έτσι επιδεικνύεται στο άμεσο περιβάλλον των συμμετεχόντων ευκολότερα.
  • Την τελευταία μέρα τους παρουσιάζουμε μια άλλη περιοχή της Ελλάδας και έτσι οι συμμετέχοντες επανέρχονται προς όφελος όλων (του τουριστικού οργανωτή, του ταξιδιωτικού γραφείου και εν κατακλείδι της οικονομίας).