Εκθέσεις

Οι εκθέσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  • Κοινού ή επαγγελματιών,
  • Τουριστικών προορισμών ή σε εκθέσεις προϊόντων. 

Οι πωλήσεις προιόντων ή τουριστικών υπηρεσιών τους εξαρτώνται άμεσα από το prestige της Ελλάδας. 
Οι παρέχομενες υπηρεσίες συμβάλλουν στην ενίσχυση του Brand Name Greece.

Μέσω ειδικών παρουσιάσεων πραγματοποιείται η καταλληλότερη επαφή με το ενδιαφερόμενο κοινό.