Παρουσιάσεις

Η βασική ιδέα έγγυται στο ότι αντικαταστούμε μια κόλα χαρτί με μια ομιλία - παρουσίαση. Δεν αφήνουμε τους υποψήφιους πελάτες να ενημερωθούν για ένα ταξίδι από έναν κατάλογο ή από ένα Flyer. Τους παρουσιάζουμε τον ταξιδιωτικό προορισμό τόσο ζωντανά ώστε να έχουν την εντύπωση ότι βρίσκονται ήδη εκεί και ότι ταξιδεύουν.