Καρτ ποστάλ

Είναι θεματικές και μοναδικές. Δημιουργούνται με βάση τον τουριστικό προορισμό, τα ενδιαφέροντα των πελατών και το είδος της προς προώθηση εταιρείας.